Català  |   Castellano

Tel. 934 532 909
COMPTABILITAT
  • Gestió comptable
  • Comptabilitats endarrerides
  • Confecció de Comptes Anuals
  • Anàlisi d'empresa
  • Portem al dia la comptabilitat de la seva empresa, d'acord amb les normes legals
  • obligatòries.
  • Si vostè porta la comptabilitat, podem realitzar la seva supervisió i tancament.
  • Si ho desitja, podem establir un sistema mixt, en el qual vostès realitzen determinats
  • treballs, i nosaltres completem la comptabilitat, amb el consegüent estalvi en costos.
  • En qualsevol cas, l'objectiu és buscar solucions pràctiques i econòmiques, d'acord
  • amb les normes legals.
  • Confeccionem, i presentem davant el Registre Mercantil, els Comptes Anuals i, en
  • el seu cas, l'Informe de Gestió.
  • L'Anàlisi de l'empresa li donarà informació sobre la situació econòmica i financera,
  • i comprèn propostes de millora en aquells casos que considerem convenients.
  • Oferim un servei de consultes telefòniques o a través d'email.
Copyright 2012 @ Midway Assessors SL    |    Nota Legal    |    Contactar    |   
Comptabilitat, gestió comptable, comptes anuals a Barcelona
Midway Assessors SL
Gran Via de les Corts Catalanes 581, 3º 2ª
Barcelona 08011


Veu-re Midway SL assessors en un mapa més gran